باکنترل IR فرستنده وگیرنده
  باکنترل IR فرستنده وگیرنده
  ماژول فرستنده گیرنده IR با کنترل
  ماژول فرستنده گیرنده IR با کنترل
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  IR ماژول فرستنده گیرنده
  IR ماژول فرستنده گیرنده
  فرستنده گیرنده IR
  فرستنده گیرنده IR
  ۱۹,۵۰۰ تومان
  IR ماژول فرستنده گیرنده چهارکانال
  IR ماژول فرستنده گیرنده چهارکانال
  ماژول فرستنده گیرنده
  ماژول فرستنده گیرنده
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  IR ماژول گیرنده
  IR ماژول گیرنده
  ماژول گیرنده
  ماژول گیرنده
  ۱۹,۵۰۰ تومان
  KY-032 IR ماژول فرستنده گیرنده
  KY-032 IR ماژول فرستنده گیرنده
  فرستنده گیرنده KY-032 IR
  فرستنده گیرنده KY-۰۳۲ IR
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  TCRT5000 ماژول فرستنده گیرنده
  TCRT5000 ماژول فرستنده گیرنده
  TCRT5000
  TCRT۵۰۰۰
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  ماژول گیرنده سه پایه نظامی
  ماژول گیرنده سه پایه نظامی
  ماژول گیرنده سه پایه
  ماژول گیرنده سه پایه
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  IR ماژول فرستنده
  IR ماژول فرستنده
  ماژول فرستنده
  ماژول فرستنده
  ناموجود
   ماژولهای فرستنده- گیرنده IR
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله