RS485 to TTL-RED
  RS485 to TTL-RED
  5696
  ۵۶۹۶
  ۵۳,۰۰۰ تومان
   0.36inch ولت متر بدون قاب قرمز سه سیم
  0.36inch ولت متر بدون قاب قرمز سه سیم
  VOLTMETER 0.36inch
  VOLTMETER ۰.۳۶inch
  ۴۴,۰۰۰ تومان
   A4988 ماژول درایور استپرموتور
  A4988 ماژول درایور استپرموتور
  درایور استپرموتور A4988
  درایور استپرموتور A۴۹۸۸
  ۴۸,۰۰۰ تومان
   Asahi 0.8mm-250Gقلع لحیم کاری
  Asahi 0.8mm-250Gقلع لحیم کاری
  gGHAL
  gGHAL
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
   Atlas 0.8mm-50G قلع لحیم کاری
  Atlas 0.8mm-50G قلع لحیم کاری
  GHALSK
  GHALSK
  ۹۵,۰۰۰ تومان
   GLCD 64x128 Blue Shield نمایشگر
  GLCD 64x128 Blue Shield نمایشگر
  64X128AS
  ۶۴X۱۲۸AS
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان
   J-960 نوک هویه کوییک کج
  J-960 نوک هویه کوییک کج
  68479846
  ۶۸۴۷۹۸۴۶
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
   LCD 3.5inch Raspberry pi Shield نمایشگر
  LCD 3.5inch Raspberry pi Shield نمایشگر
  LCD3/51
  LCD۳/۵۱
  ۶۸۰,۰۰۰ تومان
   Mini بردبرد رنگی
  Mini بردبرد رنگی
  Bread Board Mini
  Bread Board Mini
  ۲۸,۰۰۰ تومان
   NEO6 + SMA ماژول
  NEO6 + SMA ماژول
  NEO6
  NEO۶
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
   TYPE C BREAKOUT- 4PIN
  TYPE C BREAKOUT- 4PIN
  58468746
  ۵۸۴۶۸۷۴۶
  ۹,۰۰۰ تومان
   باکنترل IR فرستنده وگیرنده
  باکنترل IR فرستنده وگیرنده
  ماژول فرستنده گیرنده IR با کنترل
  ماژول فرستنده گیرنده IR با کنترل
  ۴۸,۰۰۰ تومان
   صفحه ای LED ماژول
  صفحه ای LED ماژول
  LED
  LED
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
   گیره سوسماری بدون سیم سایز کوچک
  گیره سوسماری بدون سیم سایز کوچک
  1072GIR
  ۱۰۷۲GIR
  ۴۳,۰۰۰ تومان
   ماژول بیزر
  ماژول بیزر
  BBEZER
  BBEZER
  ۱۹,۵۰۰ تومان
   ماژول جوی استیک
  ماژول جوی استیک
  JJOY
  JJOY
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  0.28inch ولت متربدون قاب قرمز سه سیم
  0.28inch ولت متربدون قاب قرمز سه سیم
  VOLT METER 0.28INCH
  VOLT METER ۰.۲۸INCH
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  0.56inch AC ولت متر پنلی
  0.56inch AC ولت متر پنلی
  VOLTMETER 0.56inch AC
  VOLTMETER ۰.۵۶inch AC
  ۷۴,۰۰۰ تومان
  0/56INCH ماژول نمایشگر دما پنلی
  0/56INCH ماژول نمایشگر دما پنلی
  نمایشگر دما پنلی
  نمایشگر دما پنلی
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی
  0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی
  DC VOLTMETER AMMETER
  DC VOLTMETER AMMETER
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی چهار رقمی
  0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی چهار رقمی
  VOLTMETER AMPERMETER
  VOLTMETER AMPERMETER
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان
  0-100V-0.36inch ولت متر پنلی
  0-100V-0.36inch ولت متر پنلی
  102167
  ۱۰۲۱۶۷
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  0-10A آمپر متر پنلی
  0-10A آمپر متر پنلی
  آمپرمتر
  آمپرمتر
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  0-30V-0.56inch ولت متر پنلی
  0-30V-0.56inch ولت متر پنلی
  VOLT METER
  VOLT METER
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  1000W ماژول کوره القایی
  1000W ماژول کوره القایی
  KOR
  KOR
  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
  100W-GOOT هویه لحیم کاری
  100W-GOOT هویه لحیم کاری
  GOOT
  GOOT
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان
  10X10 فیبر مدارچاپی فایبر گلاس یکرو
  10X10 فیبر مدارچاپی فایبر گلاس یکرو
  10X10
  ۱۰X۱۰
  ۳۴,۰۰۰ تومان
  10x10 فیبرمدارچاپی استخوانی
  10x10 فیبرمدارچاپی استخوانی
  10X10
  ۱۰X۱۰
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  10X15 فیبر مدارچاپی فایبر گلاس یکرو
  10X15 فیبر مدارچاپی فایبر گلاس یکرو
  10X15
  ۱۰X۱۵
  ۵۳,۰۰۰ تومان
  10x15فیبرمدارچاپی استخوانی
  10x15فیبرمدارچاپی استخوانی
  10x15
  ۱۰x۱۵
  ۳۷,۰۰۰ تومان
  10X20 فیبر مدارچاپی فایبر گلاس دو رو
  10X20 فیبر مدارچاپی فایبر گلاس دو رو
  10X20
  ۱۰X۲۰
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  10x20 فیبرمدارچاپی استخوانی
  10x20 فیبرمدارچاپی استخوانی
  10x20
  ۱۰x۲۰
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  1200W ماژول افزاینده ولتاژ
  1200W ماژول افزاینده ولتاژ
  1200W
  ۱۲۰۰W
  ۶۳۵,۰۰۰ تومان
  120W-Z V S ماژول کوره القایی
  120W-Z V S ماژول کوره القایی
  ZVTKOR
  ZVTKOR
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  12V-10A LT منبع تغذیه سوئیچینگ برند
  12V-10A LT منبع تغذیه سوئیچینگ برند
  4445464
  ۴۴۴۵۴۶۴
  ۲۸۷,۰۰۰ تومان
  12V-15A LT منبع تغذیه سوئیچینگ برند
  12V-15A LT منبع تغذیه سوئیچینگ برند
  65464+654+658
  ۶۵۴۶۴+۶۵۴+۶۵۸
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
   همه کالاها
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله