RS485 to TTL-RED
  RS485 to TTL-RED
  RS485 to TTL
  RS۴۸۵ to TTL
  ۵۸,۰۰۰ تومان
   0.36inch ولت متر بدون قاب قرمز سه سیم
  0.36inch ولت متر بدون قاب قرمز سه سیم
  VOLTMETER 0.36inch
  VOLTMETER ۰.۳۶inch
  ۴۶,۲۰۰ تومان
   150W ماژول افزاینده
  150W ماژول افزاینده
  150W
  ۱۵۰W
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
   A4988 ماژول درایور استپرموتور
  A4988 ماژول درایور استپرموتور
  درایور استپرموتور A4988
  درایور استپرموتور A۴۹۸۸
  ۴۲,۰۰۰ تومان
   GLCD 64x128 Blue Shield نمایشگر
  GLCD 64x128 Blue Shield نمایشگر
  64X128AS
  ۶۴X۱۲۸AS
  ۶۱۰,۰۰۰ تومان
   LCD 3.5inch Raspberry pi Shield نمایشگر
  LCD 3.5inch Raspberry pi Shield نمایشگر
  LCD3/51
  LCD۳/۵۱
  ۷۱۴,۰۰۰ تومان
   Mini بردبرد رنگی
  Mini بردبرد رنگی
  Bread Board Mini
  Bread Board Mini
  ۲۹,۴۰۰ تومان
   NEO6 + SMA ماژول
  NEO6 + SMA ماژول
  NEO6
  NEO۶
  ۲۴۱,۵۰۰ تومان
   TYPE C BREAKOUT- 4PIN
  TYPE C BREAKOUT- 4PIN
  مبدل
  مبدل
  ۱۸,۰۰۰ تومان
   باکنترل IR فرستنده وگیرنده
  باکنترل IR فرستنده وگیرنده
  ماژول فرستنده گیرنده IR با کنترل
  ماژول فرستنده گیرنده IR با کنترل
  ۵۰,۴۰۰ تومان
   ماژول جوی استیک
  ماژول جوی استیک
  جوی استیک
  جوی استیک
  ۳۴,۰۰۰ تومان
  0.1uF/50V خازن الکترولیتی
  0.1uF/50V خازن الکترولیتی
  /1MF
  /۱MF
  ۶۰۰ تومان
  0.22uF/50V خازن الکترولیتی
  0.22uF/50V خازن الکترولیتی
  /22M
  /۲۲M
  ۶۰۰ تومان
  0.25w مقاومت 0 اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 0 اهم بسته 10 عددی
  0R
  ۰R
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 1 مگا اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 1 مگا اهم بسته 10 عددی
  1MEGA OHM
  ۱MEGA OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 1 کیلو اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 1 کیلو اهم بسته 10 عددی
  1K OHM
  ۱K OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 1.2 کیلو اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 1.2 کیلو اهم بسته 10 عددی
  1.2K OHM
  ۱.۲K OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 1.5 اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 1.5 اهم بسته 10 عددی
  1.5OHM
  ۱.۵OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 1.5 کیلو اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 1.5 کیلو اهم بسته 10 عددی
  1.5K OHM
  ۱.۵K OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 1.8کیلو اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 1.8کیلو اهم بسته 10 عددی
  1.8K OHM
  ۱.۸K OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 10 اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 10 اهم بسته 10 عددی
  10R
  ۱۰R
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 10 کیلو اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 10 کیلو اهم بسته 10 عددی
  10K OHM
  ۱۰K OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 100 اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 100 اهم بسته 10 عددی
  100R
  ۱۰۰R
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 100 کیلو اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 100 کیلو اهم بسته 10 عددی
  100K OHM
  ۱۰۰K OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 12 اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 12 اهم بسته 10 عددی
  12R
  ۱۲R
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 12 کیلو اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 12 کیلو اهم بسته 10 عددی
  12K OHM
  ۱۲K OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 120 اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 120 اهم بسته 10 عددی
  120OHM
  ۱۲۰OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 120 کیلو اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 120 کیلو اهم بسته 10 عددی
  120K OHM
  ۱۲۰K OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 130 اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 130 اهم بسته 10 عددی
  130R
  ۱۳۰R
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 130 کیلو اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 130 کیلو اهم بسته 10 عددی
  130K OHM
  ۱۳۰K OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 15 اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 15 اهم بسته 10 عددی
  15R
  ۱۵R
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 15 کیلو اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 15 کیلو اهم بسته 10 عددی
  15K OHM
  ۱۵K OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 150 اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 150 اهم بسته 10 عددی
  150OHM
  ۱۵۰OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 150 کیلو اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 150 کیلو اهم بسته 10 عددی
  150K OHM
  ۱۵۰K OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 18 اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 18 اهم بسته 10 عددی
  18R
  ۱۸R
  ۱,۷۴۰ تومان
  0.25w مقاومت 18 کیلو اهم بسته 10 عددی
  0.25w مقاومت 18 کیلو اهم بسته 10 عددی
  18K OHM
  ۱۸K OHM
  ۱,۷۴۰ تومان
   همه کالاها
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله