JZ-801 ماژول تایمر JZ-۸۰۱

ماژول تایمر JZ-801  ماژول کاربردی است که مزایایی مانند کنترل هوشمند ، نمایشگر سه رقمی و امکان تغذیه ورودی از طریق پورت Micro USB دارد.
ورودی وخروجی ایزوله شده آن باعث شده که توان مصرفی بهینه شده و عملکرد تایمر دچار اختلال نشود.
یکی ازمزایای خوب آن این است که بعد از خاموش کردن ماژول تنظیمات انجام شده در حافظه باقی مانده وحفظ می شود.


مدهای کاری

P1: با اعمال سیگنال تحریک، رله به اندازه زمان OP وصل می شود.
P1.1: تحریک مجدد در زمان OP تاثیری در خروجی نخواهد داشت.
P1.2: تحریک مجدد باعث اتصال دوباره رله می شود.
P1.3: تحریک مجدد باعث قطع رله و توقف تایمر می شود.
P1.4: اتصال رله در لحظه راه اندازی بدون اعمال سیگنال تحریک
P2.1: با اعمال سیگنال تحریک تا سپری شدن زمان CL رله قطع می ماند و به مدت زمان OP می شود(بدون تکرار)
P2.2: با اعمال سیگنال مجدد در حین کارکرد دستگاه دوباره از ابتدا عملیت اتصال رله به مدت زمان OP و قطع رله به مدت زمان CL را انجام می دهد.(بدون تکرار)
P3.1: با اعمال سیگنال تحریک، رله به مدت زمان OP وصل شده و به مدت CL قطع می شود و این روند با مقدار مشخص LOP تکرار می شود.
P3.2: بدون نیاز به سیگنال تحریک با راه اندازی دستگاه رله به مدت OP وصل شده و به مدت CL قطع می شود و این روند با مقدار مشخص LOP تکرار می شود.
P4: با اعمال مجدد سیگنال تحریک در مدت زمان OP تایمر ریست شده و رله به مدت زمان OP وصل می ماند.
خیر
بله