XH-W3001 ترموستات دیجیتال 12ولت کنترل دما XH-W۳۰۰۱

  • قیمت خرید ۱۳۷,۵۵۰ تومان
    عدد

ماژول XH-W3001 کنترل کننده دیجیتال دما بادقت بالا وترموستات کنترلر 12 ولت است.
این ماژول مجهز به LED خروجی و مجهز به پراب سنسورNTC می باشد.
طراحی عالی این ماژول موجب شده که علاوه بر نشانگر دما و LED خروجی وکیپد قابلیت ضدآب نیزداشته باشدتا درمقابل رطوبت دوام زیادی داشته باشد.
کارکردن با این ماژول بسیار ساده است وکلیدهایی برای کاربر بر روی آن طراحی شده است.


Heating mode setting method

(Setting point: Startup temperature< stopping temperature  The program judge the working mode is heating mode automatically)
:Setting method 
        1Long press the up button until the startup temperature flashing, use up and down button to set the startup temperature  
2Long press the down button until the stopping temperature flashing, use up and down button to set the stopping temperature  
Use cas 
?Controlling water heater, stop heating when temperature is up to 65°C, start heating when temperature is down to 50°C, How to set
 Make sure the working mode is heating mode, startup temperature< stopping temperature
 Long press the up button until the startup temperature flashing, use the up and down button to set the startup temperature is 50°C
 Long press the up button until the stopping temperature flashing, use the up and down button to set the stopping temperature is 65°C, setting finish

cooling mode setting method

Setting point: Startup temperature> stopping temperature The program judge the working mode is heating mode automatically
:Setting method
1Long press the up button until the startup temperature flashing, use the up and down button to set the startup temperature
2Long press the down button until the stopping temperature flashing, use the up and down button to set the stopping temperature
Use case
?Controlling farm, stop ventilation when temperature is 26°C, start cooling again when temperature is up to 28°C, how to set
Make sure the working mode is heating mode, startup temperature>stopping temperature
Long press the up button until the startup temperature flashing, use the up and down button to set the startup temperature is 28°C
 Long press the up button until the stopping temperature flashing, use the up and down button to set the stopping temperature is 26°C, setting finish

خیر
بله