Wemos D1 Mini Wemos D۱

  • قیمت خرید ۱۲۱,۸۰۰ تومان
    عدد
برد وای فایWemos D1 Mini برپایه ESP8266 بانرم افزار آردوینو سازگار است.
شما می توانید کدهای نوشته شده برای آردوینو را بر روی این برد اجرا کنید.
این برد ابعاد کوچک ومصرف انرژی پایینی دارد که همین می تواند انتخاب خوبی برای پروژه های اینترنت اشیاIOT باشد.
خیر
بله