TEC1-12706 المان خنک کننده ۱۲۷۰۶

ناموجود
المان های خنک کننده کاربردهای زیادی در صنایع گوناگون دارند.
المان خنک کننده TEC1-12706 ، وقتی جریان برق را دریافت می کند،از یک سمت خنک و از سمت دیگر گرم می شود.
هرچقدر که توانایی دفع حرارت بیشتر شود،خروجی به صورت اختلاف دما مشخص خواهدشد و سرمای به وجودآمده بیشتر می شود.
ولتاژ کاری این ماژول 12 و جریان مصرفی آن  6 آمپر است.
خیر
بله