ATMEGA16U2 SMD اي سي
  ATMEGA16U2 SMD اي سي
  ATMEGA32L ای سی
  ATMEGA32L ای سی
  AT32L
  AT۳۲L
  ATTINY45-20PU اي سي
  ATTINY45-20PU اي سي
  LPC1788 اي سي
  LPC1788 اي سي
  1788
  ۱۷۸۸
  MAX695CPE MICROPROSESOR ای سی
  MAX695CPE MICROPROSESOR ای سی
  MAX695
  MAX۶۹۵
  PIC 16F630 اي سي
  PIC 16F630 اي سي
  16630
  ۱۶۶۳۰
  PIC16F74 ای سی
  PIC16F74 ای سی
  1674
  ۱۶۷۴
  PIC16F873A - I.SP آی سی
  PIC16F873A - I.SP آی سی
  873
  ۸۷۳
  PIC16F877A - I.P آی سی
  PIC16F877A - I.P آی سی
  877
  ۸۷۷
  PIC16F883A آي سي
  PIC16F883A آي سي
  PIC18F45K22 - 1
  PIC18F45K22 - 1
  DFGH
  DFGH
  STM32F030K6T6 آی سی
  STM32F030K6T6 آی سی
  STM32F030K6T6
  STM۳۲F۰۳۰K۶T۶
  STM32F103CBT6 ای سی
  STM32F103CBT6 ای سی
  F103CB
  F۱۰۳CB
  STM8S003F3P6 اي سي
  STM8S003F3P6 اي سي
  STM8S
  STM۸S
  آی سی 80C39
  آی سی 80C39
  آی سی AT89C51
  آی سی AT89C51
  آی سی AT89C52-24PI
  آی سی AT89C52-24PI
  آی سی AT89C55WD. PLCC
  آی سی AT89C55WD. PLCC
  آی سی AT89C55WD-24PI
  آی سی AT89C55WD-24PI
  آی سی AT89S51
  آی سی AT89S51
  آی سی AT91SAM7S128AU LQFP-64
  آی سی AT91SAM7S128AU LQFP-64
  آی سی AT91SAM7S256-AU
  آی سی AT91SAM7S256-AU
  آی سی AT91SAM7X256C-AU QFP100
  آی سی AT91SAM7X256C-AU QFP100
  آی سی ATMEGA8535-16PI
  آی سی ATMEGA8535-16PI
  آی سی DSPIC30F4013
  آی سی DSPIC30F4013
  آی سی LPC1768FBD100
  آی سی LPC1768FBD100
  آی سی P80C31SBPN
  آی سی P80C31SBPN
  آی سی PC817
  آی سی PC817
  آی سی PIC16F819
  آی سی PIC16F819
  آی سی TMS320VC5402
  آی سی TMS320VC5402
  آی سی Z80 C
  آی سی Z80 C
  آی سی Z80 CTC
  آی سی Z80 CTC
  آی سی Z80 SIO
  آی سی Z80 SIO
  آی سی میکروکنترلر AT89C2051
  آی سی میکروکنترلر AT89C2051
   Microcontrollers
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله