ATMEGA16U2 SMD اي سي
  ATMEGA16U2 SMD اي سي
  تماس بگیرید
  ATTINY45-20PU اي سي
  ATTINY45-20PU اي سي
  تماس بگیرید
  PIC16F883A آي سي
  PIC16F883A آي سي
  تماس بگیرید
  آی سی 80C39
  آی سی 80C39
  تماس بگیرید
  آی سی AT89C51
  آی سی AT89C51
  تماس بگیرید
  آی سی AT89C52-24PI
  آی سی AT89C52-24PI
  تماس بگیرید
  آی سی AT89C55WD. PLCC
  آی سی AT89C55WD. PLCC
  تماس بگیرید
  آی سی AT89C55WD-24PI
  آی سی AT89C55WD-24PI
  تماس بگیرید
  آی سی AT89S51
  آی سی AT89S51
  تماس بگیرید
  آی سی AT91SAM7S128AU LQFP-64
  آی سی AT91SAM7S128AU LQFP-64
  تماس بگیرید
  آی سی AT91SAM7S256-AU
  آی سی AT91SAM7S256-AU
  تماس بگیرید
  آی سی AT91SAM7X256C-AU QFP100
  آی سی AT91SAM7X256C-AU QFP100
  تماس بگیرید
  آی سی ATMEGA8535-16PI
  آی سی ATMEGA8535-16PI
  تماس بگیرید
  آی سی DSPIC30F4013
  آی سی DSPIC30F4013
  تماس بگیرید
  آی سی LPC1768FBD100
  آی سی LPC1768FBD100
  تماس بگیرید
  آی سی P80C31SBPN
  آی سی P80C31SBPN
  تماس بگیرید
  آی سی PC817
  آی سی PC817
  تماس بگیرید
  آی سی PIC16F819
  آی سی PIC16F819
  تماس بگیرید
  آی سی TMS320VC5402
  آی سی TMS320VC5402
  تماس بگیرید
  آی سی Z80 C
  آی سی Z80 C
  تماس بگیرید
  آی سی Z80 CTC
  آی سی Z80 CTC
  تماس بگیرید
  آی سی Z80 SIO
  آی سی Z80 SIO
  تماس بگیرید
  آی سی میکروکنترلر AT89C2051
  آی سی میکروکنترلر AT89C2051
  تماس بگیرید
   Microcontrollers
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله