AM29F040B-120 آي سي
  AM29F040B-120 آي سي
  AT24C08 SMD ای سی
  AT24C08 SMD ای سی
  131656520
  ۱۳۱۶۵۶۵۲۰
  AT24C256  SMD ای سی
  AT24C256 SMD ای سی
  24256S
  ۲۴۲۵۶S
  AT93C56 اي سي
  AT93C56 اي سي
  AT9356
  AT۹۳۵۶
  AT93C66P ای سی
  AT93C66P ای سی
  9366
  ۹۳۶۶
  BL24C512  SMD ای سی
  BL24C512 SMD ای سی
  آی سی 24C08
  آی سی 24C08
  آی سی AT24128
  آی سی AT24128
  آی سی HY6116ALP-10
  آی سی HY6116ALP-10
  آی سی HY62256ALP-10
  آی سی HY62256ALP-10
  آی سی HY6264ALP-10
  آی سی HY6264ALP-10
  آی سی L2114N
  آی سی L2114N
  آی سی L621024D-70
  آی سی L621024D-70
  آی سی M11B416256A
  آی سی M11B416256A
  آی سی M27C2001
  آی سی M27C2001
  آی سی M27C256B - 12F1
  آی سی M27C256B - 12F1
  آی سی M27C512-12F1
  آی سی M27C512-12F1
  آی سی M29W400DB
  آی سی M29W400DB
  آی سی MM2101
  آی سی MM2101
  آی سی MM2102
  آی سی MM2102
  آی سی MX27C2000
  آی سی MX27C2000
  آی سی UPD2114LC -3
  آی سی UPD2114LC -3
  آی سی W25Q32FVS
  آی سی W25Q32FVS
   Memory ICs
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله