KY-031 ماژول ضربه وارتعاش KY-۰۳۱

ماژول ضربه وارتعاش KY-031 یک سنسور حساس به شوک یا لرزش است که وقتی شوک یا لرزشی را دریافت می کند پین سیگنال آن LOW می شود.
این ماژول در سیستم های امنیتی و یا مانیوتورینگ استفاده می شود.
شما به راحتی می توانید آن را در کنار بردهای آردوینو یا هر میکروکنترل دیگری استفاده نمایید.

خیر
بله