8Channel Level Converter Level Converter

  • قیمت خرید ۲۹,۰۰۰ تومان
    عدد

درواقع جهت تبدیل سطوح ولتاژ منطقی بین مداراتی که با 5V و 3.3V کار می کنند و با هم در ارتباط هستند و نیازمند یکسان سازی سطوح ولتاژ هستند از این ماژول استفاده خواهد شد.
مجهز به 8 کانال تبدیل 5V به 3.3V و همچنین 3.3V به 5V است که قادر به تبدیل همزمان این سطوح ولتاژ به صورت دوطرفه می باشد.
این ماژول جهت راه اندازی به دو سطح ولتاژHigh  و Low برای مثال 5V و 3.3V و همچنین GND نیاز دارد.

خیر
بله