5mW Red سنسور لیزر خطی سنسور لیزر خطی

ناموجود

یک لیزر مناسب باید دارای ویژگی هایی همچون تک رنگ بودن، انسجام و جهت خوب و همچنین شدت قوی نور باشد که تمامی این موارد را این لیزر دربرگرفته است.
این لیزر خطی قرمز رنگ 5 میلی وات 650 نانومتر است.
 ازکاربردهای آن  می توان به مواردی از جمله موقعیت یابی بینایی (sight positioning) ابزار تست لیزر موقعیت یابی متمرکز ساخت تجهیزات سیگنال و ... اشاره نمود.

خیر
بله