4x4 بلوک خنک کننده آبی بلوک خنک کننده

  • قیمت خرید ۱۶۸,۰۰۰ تومان
    عدد

بلوک خنک کننده آبی محصولی است که می توانيد با نصب  آن روی قطعات پاور يا مداراتی که جريان بالایی دارند به شکل چرخش آب خنک داخل این بلوک پاور و مدارات خود را از خطر گرم شدن بیش از حد در امان نگه  دارید. شما با این کار عمر دستگاه های خود را بیشتر می کنید.
قسمتهای داخلی اين خنك كننده به صورت شبکه شبکه طراحی شده تا انتقال حرارت در تمامی سطوح  بطور يكنواخت انجام شود.
در بسياري از پروژه های الكترونيك ، ايجاد حرارت و باقی ماندن آن در سيستم يك عامل مخرب است و طراحان به روش های مختلف سعی دارند این عامل را از قطعات و مدارات دورکنند.
راندمان سيستم خنك كننده در پروژه هايی مثل افزايش سرعت مدارات پردازنده يا overclocking يا پروژه هايی مثل ليزرهای توان بالا، كوره های القايی و المانهای خنك كننده يا Peltier در عملكرد سيستم نقشی اساسی دارد.

خیر
بله