0/56INCH ماژول نمایشگر دما پنلی نمایشگر دما پنلی

  • قیمت خرید ۱۰۰,۰۰۰ تومان
    عدد
ماژول نمایشگر دما پنلی0/56INCH  یک دستگاه بسیار کاربردی جهت سنجش میزان دما است.
این دستگاه از یک سنسورپایدار و کابل برخوردار است و دما را اندازه گیری کرده ،سپس بر روی نمایشگر نشان می دهد.
خیر
بله