0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی چهار رقمی VOLTMETER AMPERMETER

  • قیمت خرید ۱۷۷,۴۵۰ تومان
    عدد
ماژول ولت متر و آمپرمتر DC روپنلی قادر است کمیت ولتاژ و جریان را به صورت لحظه ای اندازه گیری نموده و نمایش دهد.
این ماژول دارای نمایشگر سون سگمنت چهار رقمی است و نحوه نمایش پارامترهای اندازه گیری شده به این صورت است که درخط 1 اندازه گیری ولتاژ از0 تا99.99 ولت
با دقت دو رقم اعشار و با رنگ قرمز ودرخط 2 جریان 0 تا9.999 آمپر را تا سه رقم اعشار و با رنگ آبی نمایش میدهد.
در برخی از مدارات و دستگاه ها نیاز داریم تا مقدار ولتاژ و جریان مصرفی را  با دقت بالا به صورت لحظه ای مشاهده کنیم که این ماژول گزینه خوبی برای این مورد می باشد.
خیر
بله