CD4015BE ای سی
  CD4015BE ای سی
  4015G
  ۴۰۱۵G
  بزودی
  CD40175BCN ای سی
  CD40175BCN ای سی
  40175
  ۴۰۱۷۵
  بزودی
  CD4040 SMD ای سی
  CD4040 SMD ای سی
  4040SMD
  ۴۰۴۰SMD
  بزودی
  CD4049BE SMD ای سی
  CD4049BE SMD ای سی
  CD4049
  CD۴۰۴۹
  بزودی
   آی سی 74HC393D SMD
  آی سی 74HC393D SMD
   آی سی CD4052BE
  آی سی CD4052BE
   آی سی PN8136
  آی سی PN8136
   آی سی TDA7294
  آی سی TDA7294
   آی سی UAA2016P
  آی سی UAA2016P
   آی سی UC3854N
  آی سی UC3854N
  4584BJ ای سی
  4584BJ ای سی
  5L8287 ای سی
  5L8287 ای سی
  74293 اي سي
  74293 اي سي
  74HC123 SMD
  74HC123 SMD
  74HC132 اي سي
  74HC132 اي سي
  74HC138D SMD اي سي
  74HC138D SMD اي سي
  74HC14 SMD
  74HC14 SMD
  74HC251  SMD اي سي
  74HC251 SMD اي سي
  74HC259 اي سي
  74HC259 اي سي
  74HC32 SMD اي سي
  74HC32 SMD اي سي
  74HC595 TEX ای سی
  74HC595 TEX ای سی
  74HCT573 اي سي
  74HCT573 اي سي
  AD420ANZ DIP اي سي
  AD420ANZ DIP اي سي
  AD420ARZ SMD اي سي
  AD420ARZ SMD اي سي
  AD708 اي سي
  AD708 اي سي
  AD736 ای سی
  AD736 ای سی
  AM29F040B-120 آي سي
  AM29F040B-120 آي سي
  ATM24C32 ای سی
  ATM24C32 ای سی
  ATMEGA16U2 SMD اي سي
  ATMEGA16U2 SMD اي سي
  ATMEGA32 اي سي
  ATMEGA32 اي سي
  ATMEGA328P  SMD اي سي
  ATMEGA328P SMD اي سي
  ATTINY13A.SMD ای سی
  ATTINY13A.SMD ای سی
  ATTINY2313A-PU ای سی
  ATTINY2313A-PU ای سی
  ATTINY45-20PU اي سي
  ATTINY45-20PU اي سي
  BL24C512  SMD ای سی
  BL24C512 SMD ای سی
  BTS7810K MOTOR DRIVER ای سی
  BTS7810K MOTOR DRIVER ای سی
   آی سی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله