مقاومت شانه‌ای- Array|پروژه الکترونیک

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  مقاومت اری SIPRESISTOR 1K.9PIN
  product
  مقاومت اری SIPRESISTOR 10K.5PIN
  product
  مقاومت اری SIPRESISTOR 100K.9PIN
  product
  مقاومت اری 1K OHM.5PIN
  product
  مقاومت اری SIPRESISTOR 4/7K.5PIN
  product
  مقاومت اری SIPRESISTOR 2/2K.9PIN
  product
  مقاومت اری SIPRESISTOR 330OHM.9PIN
  product
  SIP 2/2K. 5PIN مقاومت ردیفی
  product
  SIP 4/7K . 6PIN مقاومت ردیفی