TTL TO SERIAL CP2102  BLACK
  TTL TO SERIAL CP2102 BLACK
  15432
  ۱۵۴۳۲
  تماس بگیرید
  برد تبدیل SMD به 14PIN DIP
  برد تبدیل SMD به 14PIN DIP
  TAB14P
  TAB۱۴P
  تماس بگیرید
  برد تبدیل SMD به 16PIN DIP
  برد تبدیل SMD به 16PIN DIP
  TAB16P
  TAB۱۶P
  تماس بگیرید
  برد تبدیل SMD به 20PIN DIP
  برد تبدیل SMD به 20PIN DIP
  TAB20P
  TAB۲۰P
  تماس بگیرید
  برد تبدیل SMD به 28PIN DIP
  برد تبدیل SMD به 28PIN DIP
  TAB28P
  TAB۲۸P
  تماس بگیرید
  برد تبدیل SMD به 8PIN DIP
  برد تبدیل SMD به 8PIN DIP
  TAB8PIN
  TAB۸PIN
  تماس بگیرید
  تبدیل HDMI TO VGA
  تبدیل HDMI TO VGA
  تماس بگیرید
  تبدیل HDMI به HDMI MINI
  تبدیل HDMI به HDMI MINI
  تماس بگیرید
  تبدیل PL2303HXD-USB به TTL-RS232
  تبدیل PL2303HXD-USB به TTL-RS232
  تماس بگیرید
  تبدیل RS232 TO USB
  تبدیل RS232 TO USB
  تماس بگیرید
  تبدیل USB TO LAN
  تبدیل USB TO LAN
  تماس بگیرید
  تبدیل USB TO RS232
  تبدیل USB TO RS232
  تماس بگیرید
  تبدیل USB به TTL کابلی (FT232)
  تبدیل USB به TTL کابلی -FT232-
  تماس بگیرید
  تبدیل کابلی USB TO TTL PL2303
  تبدیل کابلی USB TO TTL PL2303
  تماس بگیرید
  تبدیلSMD.DIP PSD-100LB
  تبدیلSMD.DIP PSD-100LB
  تماس بگیرید
  ماژول HX711
  ماژول HX711
  تماس بگیرید
  ماژول تبدیل RS232 to TTL -MINI
  ماژول تبدیل RS232 to TTL -MINI
  تماس بگیرید
  ماژول تبدیل USB TO SERIAL FT-232
  ماژول تبدیل USB TO SERIAL FT-232
  تماس بگیرید
  ماژول تبدیل سوکت 40 پین
  ماژول تبدیل سوکت 40 پین
  تماس بگیرید
  ماژول مبدل 12 ولت AC TO DC
  ماژول مبدل 12 ولت AC TO DC
  تماس بگیرید
  ماژول مبدل Mini USB به سریال FT232
  ماژول مبدل Mini USB به سریال FT232
  تماس بگیرید
  ماژول مبدل RS232 TO RS485 HEXIN
  ماژول مبدل RS232 TO RS485 HEXIN
  تماس بگیرید
  ماژول مبدل RS232 به TTL دارای چیپ MAX3232
  ماژول مبدل RS232 به TTL دارای چیپ MAX3232
  تماس بگیرید
  ماژول مبدل USB به RS485
  ماژول مبدل USB به RS485
  USB485
  USB۴۸۵
  تماس بگیرید
  ماژول مبدل USB به TTL با تراشه CP2102
  ماژول مبدل USB به TTL با تراشه CP2102
  تماس بگیرید
  ماژول مبدل USB به TTL با تراشه PL2303
  ماژول مبدل USB به TTL با تراشه PL2303
  تماس بگیرید
  ماژول مبدل دیجیتال به آنالوگ 12 بیتی MCP4725
  ماژول مبدل دیجیتال به آنالوگ 12 بیتی MCP4725
  تماس بگیرید
  ماژول16بیتی مبدل آنالوگ به دیجیتال 4 کانال ADS1115
  ماژول16بیتی مبدل آنالوگ به دیجیتال 4 کانال ADS1115
  تماس بگیرید
  مبدل RS232 TO RS485
  مبدل RS232 TO RS485
  تماس بگیرید
  مبدل USB TO SERIAL CH340
  مبدل USB TO SERIAL CH340
  تماس بگیرید
  مبدل USB به سریال RS485
  مبدل USB به سریال RS485
  تماس بگیرید
  مبدل VGA به HDMI
  مبدل VGA به HDMI
  تماس بگیرید
  مبدل آنالوگ به دیجیتال 16 بیتی ADS1110 ارتباط I2C
  مبدل آنالوگ به دیجیتال 16 بیتی ADS1110 ارتباط I2C
  تماس بگیرید
  کابل USB تبدیل نری به مادگی قابل تنظیم
  کابل USB تبدیل نری به مادگی قابل تنظیم
  تماس بگیرید
   مبدل‌ها
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله