ماژول HMT یک ماژول گیرنده رادیویی محصول شرکت HOPE Microelectronics می باشد.این ماژول جهت استفاده با ماژول فرستنده سری HM-r مناسب می باشد. HMT-HMR یکی از ماژول‌های ارتباط رادیویی دارای مدولاسیون FSK است.

یکی از ماژول های فرستنده وگیرنده دیتا با قابلیت اتصال به کامپیوتر که با کمک آن میتوان براحتی اطلاعات را به صورت بی سیم بین دو میکرو یا بین دو کامپیوتر یا میکرو و کامپیوتر انتقال داد ماژول  HM-TR  میباشد. طبق مشخصات این ماژول جز خانواده برد ۵۰۰ متر میباشد و طبق دیتا شیت ان در صورتی که ماژول حداقل ۱ متر از زمین فاصله داشته باشد اطلاعات را تا فاصله ۲۳۰ متر ارسال میکند  

FSK technology, half duplex mode, robust to interference

ISB band, no need to apply frequency usage license

Operation frequency can be configured and can be used in FDMA applications

Transmitted frequency deviation and receiver bandwidth can be elected.

Protocol translation is self controlled, easy to use.

Data rate can be elect rom a wide range.

Provide ENABLE pin to control duty-cycle to satisfy different application requirements

High sensitivity, long transmission range.

Standard UART interface, TTL or RS232 logic level electable

Very reliable, small size, easier mounting.

APPLICATION

Remote control, remote measurement system

Wireless metering

Access control

Identity discrimination 5. Data collection

IT home appliance

Smart house products

Baby monitoring  

خیر
بله