WEMOS D1 MINI RELAY SHIELD WEMOS D۱ MINI

شیلد رله RELAY مخصوص برد کنترل WEMOS D1 MINI طراحی شده که با نرم افزار آردوینو سازگارمی باشد.
درواقع این ماژول برای استفاده در بردهای توسعه WEMOS طراحی شده اما می تواندبه صورت یک ماژول رله مستقل که برای کنترل آن به یک منبع 5 ولت و یک پایه دیجیتال نیاز دارد هم استفاده شود.
خیر
بله