NEO6 + SMA ماژول
  NEO6 + SMA ماژول
  NEO6
  NEO۶
  ۲۴۱,۵۰۰ تومان
  433MHZ آنتن کوتاه تمام فنری
  433MHZ آنتن کوتاه تمام فنری
  ANTEN
  ANTEN
  ۶,۳۰۰ تومان
  A6-GPS/GPRS MINI ماژول
  A6-GPS/GPRS MINI ماژول
  A6-GPS
  A۶-GPS
  ۱۹۹,۵۰۰ تومان
  GSM آنتن فیبری
  GSM آنتن فیبری
  ANTEN
  ANTEN
  ۱۸,۹۰۰ تومان
  GSM-GPS-GPRS A9G ماژول
  GSM-GPS-GPRS A9G ماژول
  A9G
  A۹G
  ۵۹۳,۲۵۰ تومان
  NEO6MV2 GPS ماژول
  NEO6MV2 GPS ماژول
  NEO6MV2 GPS
  NEO۶MV۲ GPS
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  NEO-M8N-001 GPS ماژول
  NEO-M8N-001 GPS ماژول
  NEO-M8N-001
  NEO-M۸N-۰۰۱
  ۵۵۲,۳۰۰ تومان
  SIM800A هدر برد توسعه
  SIM800A هدر برد توسعه
  SIM800A
  SIM۸۰۰A
  ۴۳۷,۸۵۰ تومان
  SIM800C ماژول گرد
  SIM800C ماژول گرد
  ماژول SIM800C
  ماژول SIM۸۰۰C
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  SIM800C هدر برد توسعه
  SIM800C هدر برد توسعه
  SIM800C
  SIM۸۰۰C
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  SIM800L ماژول
  SIM800L ماژول
  ماژول SIM800L
  ماژول SIM۸۰۰L
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  UFL TO SMA FEMAIL آنتن
  UFL TO SMA FEMAIL آنتن
  UFL
  UFL
  ۳۰,۴۵۰ تومان
  UFL TO SMA MAIL آنتن
  UFL TO SMA MAIL آنتن
  UFL
  UFL
  ۲۹,۵۰۰ تومان
  آنتن  GSMسیم دار بلند مستطیل
  آنتن GSMسیم دار بلند مستطیل
  آنتن GSM
  آنتن GSM
  ۱۵۹,۶۰۰ تومان
  آنتن -برد سبز+SIM800Cماژول
  آنتن -برد سبز+SIM800Cماژول
  SIM800C
  SIM۸۰۰C
  ۴۶۲,۰۰۰ تومان
  آنتن رومیزی فنری
  آنتن رومیزی فنری
  ANTEN
  ANTEN
  ۹۸,۷۰۰ تومان
  با آنتن SIM7600E-H Waveshare ماژول
  با آنتن SIM7600E-H Waveshare ماژول
  WAVE
  WAVE
  ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  با رگولاتور SIM800L ماژول
  با رگولاتور SIM800L ماژول
  SIM800L
  SIM۸۰۰L
  ۳۳۰,۷۵۰ تومان
  بردآبی SIM800C ماژول
  بردآبی SIM800C ماژول
  SIM800C
  SIM۸۰۰C
  ۳۹۳,۷۵۰ تومان
  همراه با برد GPS آنتن سرامیکی
  همراه با برد GPS آنتن سرامیکی
  آنتن سرامیکی
  آنتن سرامیکی
  ۳۶,۷۵۰ تومان
  کوتاه مادگی GSM آنتن
  کوتاه مادگی GSM آنتن
  ANTEN
  ANTEN
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  کوتاه نری GSM آنتن
  کوتاه نری GSM آنتن
  ANTEN
  ANTEN
  ۳۶,۷۵۰ تومان
  2DB 2.4GHZ WIFI آنتن مادگی
  2DB 2.4GHZ WIFI آنتن مادگی
  ANTEN
  ANTEN
  ناموجود
  2DB 2.4GHZ WIFIآنتن نری
  2DB 2.4GHZ WIFIآنتن نری
  آنتن نری
  آنتن نری
  ناموجود
  ACTIVE GPS آنتن مربعی
  ACTIVE GPS آنتن مربعی
  آنتن مربعی
  آنتن مربعی
  ناموجود
  NEO-7M-C GPS ماژول
  NEO-7M-C GPS ماژول
  NEO7MC
  NEO۷MC
  ناموجود
  SIM900A6 ماژول
  SIM900A6 ماژول
  SIM900
  SIM۹۰۰
  ناموجود
  آنتن و کابل+SIM808ماژول
  آنتن و کابل+SIM808ماژول
  SIM808
  SIM۸۰۸
  ناموجود
  بدون برد GPS آنتن سرامیکی
  بدون برد GPS آنتن سرامیکی
  ANTEN GPS
  ANTEN GPS
  ناموجود
   ماژولهای GPS, GPRS, GSM و آنتن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله