شیلد پروتوتایپ ترمینال پیچی آردوینو ۴۵۴۸۵۷۴

  • قیمت خرید ۱۳۸,۰۰۰ تومان
    عدد

وقتی از آردوینو برای ساخت پروژه ها استفاده می کنیم ، همیشه احساس می کنیم سیم کشی پورت ها کار آسانی نیست.
 معمولا مجبوریم یا برای اتصال سیم از برد بورد استفاده کنیم یا از برد توسعه سنسور برای اتصال با سیم Dupont استفاده کنیم که خیلی قابل اطمینان نیست. 
با استفاده از یک شیلد پروتوتایپ آردوینو به همراه ترمینال پیچی می توانیم به صورت مستقیم سیم را به ترمینال پیچ کنیم که بسیار قابل اطمینان و مناسب است.
این شیلد از مدار نمونه اولیه پشتیبانی می کند که مجموعه ای از برد های توسعه نمونه اولیه Ardon Screw Shield و Ardu ProtoShield است.

خیر
بله