دیپ سوییچ  3تایی
  دیپ سوییچ 3تایی
  3DIP
  ۳DIP
  ماژول تک رله 30 آمپری
  ماژول تک رله 30 آمپری
  ماژول رله 2کانال 12ولتی
  ماژول رله 2کانال 12ولتی
  R2
  ماژول رله 1 کانال 5 ولت 10 آمپر
  ماژول رله 1 کانال 5 ولت 10 آمپر
  ماژول رله 2 كانال با USB-قابل برنامه ریزی با رایانه
  ماژول رله 2 كانال با USB-قابل برنامه ریزی با رایانه
  ماژول رله 2 کانال 250V-2A) SSR) حالت جامد
  ماژول رله 2 کانال 250V-2A- SSR- حالت جامد
  ماژول رله 2 کانال 5 ولت 10 آمپر
  ماژول رله 2 کانال 5 ولت 10 آمپر
  ماژول رله 4 کانال 5 ولت 10 آمپر
  ماژول رله 4 کانال 5 ولت 10 آمپر
  ماژول رله 4 کانال با تغذیه 12 ولت
  ماژول رله 4 کانال با تغذیه 12 ولت
  RC4
  RC۴
  ماژول رله 8 کانال 5 ولت 10 آمپر
  ماژول رله 8 کانال 5 ولت 10 آمپر
  ماژول رله 8 کانال SSR 250V-2A
  ماژول رله 8 کانال SSR 250V-2A
  ماژول رله تک کانال 12ولتی
  ماژول رله تک کانال 12ولتی
  R1
  ماژول رله تک کانال (SSR(250V-2A حالت جامد
  ماژول رله تک کانال -SSR-250V-2A حالت جامد
  ماژول رله چهارکانال SSR
  ماژول رله چهارکانال SSR
  ماژول فوتوسل بارله
  ماژول فوتوسل بارله
   سوئیچ‌ها و ماژول رله‌ها
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله