RS485 to TTL-RED
  RS485 to TTL-RED
  RS485 to TTL
  RS۴۸۵ to TTL
  ۵۵,۶۵۰ تومان
   0.36inch ولت متر بدون قاب قرمز سه سیم
  0.36inch ولت متر بدون قاب قرمز سه سیم
  VOLTMETER 0.36inch
  VOLTMETER ۰.۳۶inch
  ۴۶,۲۰۰ تومان
   150W ماژول افزاینده
  150W ماژول افزاینده
  150W
  ۱۵۰W
  ۱۳۴,۴۰۰ تومان
   A4988 ماژول درایور استپرموتور
  A4988 ماژول درایور استپرموتور
  درایور استپرموتور A4988
  درایور استپرموتور A۴۹۸۸
  ۴۲,۰۰۰ تومان
   NEO6 + SMA ماژول
  NEO6 + SMA ماژول
  NEO6
  NEO۶
  ۲۴۱,۵۰۰ تومان
   TYPE C BREAKOUT- 4PIN
  TYPE C BREAKOUT- 4PIN
  مبدل
  مبدل
  ۹,۴۵۰ تومان
   باکنترل IR فرستنده وگیرنده
  باکنترل IR فرستنده وگیرنده
  ماژول فرستنده گیرنده IR با کنترل
  ماژول فرستنده گیرنده IR با کنترل
  ۵۰,۴۰۰ تومان
   ماژول جوی استیک
  ماژول جوی استیک
  جوی استیک
  جوی استیک
  ۳۰,۴۵۰ تومان
  0.28inch ولت متربدون قاب قرمز سه سیم
  0.28inch ولت متربدون قاب قرمز سه سیم
  VOLT METER 0.28INCH
  VOLT METER ۰.۲۸INCH
  ۴۴,۱۰۰ تومان
  0.56inch AC ولت متر پنلی
  0.56inch AC ولت متر پنلی
  VOLTMETER 0.56inch AC
  VOLTMETER ۰.۵۶inch AC
  ۷۷,۷۰۰ تومان
  0.56Inch ماژول نمایشگر دما پنلی سبز
  0.56Inch ماژول نمایشگر دما پنلی سبز
  0.56Inch
  ۰.۵۶Inch
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  0.56Inch ماژول نمایشگر دما پنلی قرمز
  0.56Inch ماژول نمایشگر دما پنلی قرمز
  نمایشگر دما پنلی
  نمایشگر دما پنلی
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی
  0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی
  DC VOLTMETER AMMETER
  DC VOLTMETER AMMETER
  ۹۰,۳۰۰ تومان
  0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی چهار رقمی
  0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی چهار رقمی
  VOLTMETER AMPERMETER
  VOLTMETER AMPERMETER
  ۱۷۷,۴۵۰ تومان
  0-10A آمپر متر پنلی
  0-10A آمپر متر پنلی
  آمپرمتر
  آمپرمتر
  ۱۳۱,۲۵۰ تومان
  0-30V-0.56inch ولت متر پنلی
  0-30V-0.56inch ولت متر پنلی
  VOLT METER
  VOLT METER
  ۵۲,۵۰۰ تومان
  120W-Z V S ماژول کوره القایی
  120W-Z V S ماژول کوره القایی
  120W
  ۱۲۰W
  ۲۵۷,۲۵۰ تومان
  18W ماژول آمپلی فایر مونو
  18W ماژول آمپلی فایر مونو
  TDA2030 MONO18W
  TDA۲۰۳۰ MONO۱۸W
  ۴۶,۴۱۰ تومان
  1CELLنمایشگر شارژ باتری
  1CELLنمایشگر شارژ باتری
  خرید ماژول نمایشگر شارژ باتری
  خرید ماژول نمایشگر شارژ باتری
  ۶۹,۵۱۰ تومان
  1x4کیپد ماتریسی فلت
  1x4کیپد ماتریسی فلت
  1x4
  ۱x۴
  ۱۹,۹۵۰ تومان
  2.4GHZ ماژول فرستنده وگیرنده آبی
  2.4GHZ ماژول فرستنده وگیرنده آبی
  2.4GHZ
  ۲.۴GHZ
  ۵۷,۷۵۰ تومان
  200V-10A DC ماژول ولت متر-آمپرمتر چهار رقمی
  200V-10A DC ماژول ولت متر-آمپرمتر چهار رقمی
  ولت متر آمپرمتر 4 رقمی
  ولت متر آمپرمتر ۴ رقمی
  ۲۱۵,۲۵۰ تومان
  220V TO 12V 2A
  220V TO 12V 2A
  مبدل کاهنده ولتاژ
  مبدل کاهنده ولتاژ
  ۱۳۳,۳۵۰ تومان
  220V TO 12V 700MA
  220V TO 12V 700MA
  AC TO DC
  AC TO DC
  ۶۱,۹۵۰ تومان
  220V TO 12V-1A
  220V TO 12V-1A
  مبدل کاهنده
  مبدل کاهنده
  ۱۱۰,۲۵۰ تومان
  220V TO 5V 400MA
  220V TO 5V 400MA
  مبدل کاهنده ولتاژ
  مبدل کاهنده ولتاژ
  ۴۸,۳۰۰ تومان
  250W ماژول افزاینده ولتاژ
  250W ماژول افزاینده ولتاژ
  250W
  ۲۵۰W
  ۱۸۷,۹۵۰ تومان
  28BYJ48 5V استپر موتور
  28BYJ48 5V استپر موتور
  MOTOR
  MOTOR
  ۷۷,۷۰۰ تومان
  2Cell 4A -Type C ماژول شارژر باتری
  2Cell 4A -Type C ماژول شارژر باتری
  2Cell
  ۲Cell
  ۷۰,۳۵۰ تومان
  2Channel Level Converter
  2Channel Level Converter
  LEVEL CONVERTeR
  LEVEL CONVERTeR
  ۱۰,۵۰۰ تومان
  2S-A18 ماژول محافظ شارژ باتری 2سل
  2S-A18 ماژول محافظ شارژ باتری 2سل
  2S-A18
  ۲S-A۱۸
  ۳۶,۷۵۰ تومان
  2X100W ماژول آمپلی فایر
  2X100W ماژول آمپلی فایر
  XH-A132
  XH-A۱۳۲
  ۱,۸۱۶,۵۰۰ تومان
  2X100W ماژول آمپلی فایر بلوتوثی
  2X100W ماژول آمپلی فایر بلوتوثی
  XY-AP100H
  XY-AP۱۰۰H
  ۸۱۹,۰۰۰ تومان
  2x100W ماژول آمپلی فایر بلوتوثی
  2x100W ماژول آمپلی فایر بلوتوثی
  آمپلی فایر
  آمپلی فایر
  ۹۲۴,۰۰۰ تومان
  2X10W ماژول آمپلی فایر
  2X10W ماژول آمپلی فایر
  PAM8610بدون ولوم
  PAM۸۶۱۰بدون ولوم
  ۴۷,۲۵۰ تومان
  2X10W ماژول آمپلی فایر با ولوم
  2X10W ماژول آمپلی فایر با ولوم
  PAM8610
  PAM۸۶۱۰
  ۱۳۱,۲۵۰ تومان
   سنسورها و ماژول‌ها
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله