RS485 to TTL-RED
  RS485 to TTL-RED
  RS485 to TTL
  RS۴۸۵ to TTL
  ۵۸,۰۰۰ تومان
   0.36inch ولت متر بدون قاب قرمز سه سیم
  0.36inch ولت متر بدون قاب قرمز سه سیم
  VOLTMETER 0.36inch
  VOLTMETER ۰.۳۶inch
  ۴۶,۲۰۰ تومان
   150W ماژول افزاینده
  150W ماژول افزاینده
  150W
  ۱۵۰W
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
   A4988 ماژول درایور استپرموتور
  A4988 ماژول درایور استپرموتور
  درایور استپرموتور A4988
  درایور استپرموتور A۴۹۸۸
  ۴۲,۰۰۰ تومان
   NEO6 + SMA ماژول
  NEO6 + SMA ماژول
  NEO6
  NEO۶
  ۲۴۱,۵۰۰ تومان
   TYPE C BREAKOUT- 4PIN
  TYPE C BREAKOUT- 4PIN
  مبدل
  مبدل
  ۱۸,۰۰۰ تومان
   باکنترل IR فرستنده وگیرنده
  باکنترل IR فرستنده وگیرنده
  ماژول فرستنده گیرنده IR با کنترل
  ماژول فرستنده گیرنده IR با کنترل
  ۵۰,۴۰۰ تومان
   ماژول جوی استیک
  ماژول جوی استیک
  جوی استیک
  جوی استیک
  ۳۴,۰۰۰ تومان
  0.28inch ولت متربدون قاب قرمز سه سیم
  0.28inch ولت متربدون قاب قرمز سه سیم
  VOLT METER 0.28INCH
  VOLT METER ۰.۲۸INCH
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  0.56Inch ماژول نمایشگر دما پنلی سبز
  0.56Inch ماژول نمایشگر دما پنلی سبز
  0.56Inch
  ۰.۵۶Inch
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  0.56Inch ماژول نمایشگر دما پنلی قرمز
  0.56Inch ماژول نمایشگر دما پنلی قرمز
  نمایشگر دما پنلی
  نمایشگر دما پنلی
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  0-100V/0-100A DC ولت متر آمپرمتر پنلی
  0-100V/0-100A DC ولت متر آمپرمتر پنلی
  VOLTMETER AMPERMETER
  VOLTMETER AMPERMETER
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی
  0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی
  DC VOLTMETER AMMETER
  DC VOLTMETER AMMETER
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی چهار رقمی
  0-100V/0-10A DC ولت متر آمپرپنلی چهار رقمی
  VOLTMETER AMPERMETER
  VOLTMETER AMPERMETER
  ۱۷۷,۴۵۰ تومان
  0-10A آمپر متر پنلی
  0-10A آمپر متر پنلی
  آمپرمتر
  آمپرمتر
  ۱۳۱,۲۵۰ تومان
  0-30V-0.56inch ولت متر پنلی
  0-30V-0.56inch ولت متر پنلی
  VOLT METER
  VOLT METER
  ۴۷,۰۰۰ تومان
  15002K اسیلوسکوپ دیجیتال
  15002K اسیلوسکوپ دیجیتال
  15002K
  ۱۵۰۰۲K
  ۱,۷۲۲,۰۰۰ تومان
  1CELLنمایشگر شارژ باتری
  1CELLنمایشگر شارژ باتری
  خرید ماژول نمایشگر شارژ باتری
  خرید ماژول نمایشگر شارژ باتری
  ۶۹,۵۱۰ تومان
  1x4کیپد ماتریسی فلت
  1x4کیپد ماتریسی فلت
  1x4
  ۱x۴
  ۱۹,۹۵۰ تومان
  2.4GHZ ماژول فرستنده وگیرنده آبی
  2.4GHZ ماژول فرستنده وگیرنده آبی
  2.4GHZ
  ۲.۴GHZ
  ۵۷,۷۵۰ تومان
  200V-10A DC ماژول ولت متر-آمپرمتر چهار رقمی
  200V-10A DC ماژول ولت متر-آمپرمتر چهار رقمی
  ولت متر آمپرمتر 4 رقمی
  ولت متر آمپرمتر ۴ رقمی
  ۲۱۵,۲۵۰ تومان
  220V TO 12V 2A
  220V TO 12V 2A
  مبدل کاهنده ولتاژ
  مبدل کاهنده ولتاژ
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان
  220V TO 12V 3A
  220V TO 12V 3A
  AC TO DC CONVERTOR
  AC TO DC CONVERTOR
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  220V TO 12V 700MA
  220V TO 12V 700MA
  AC TO DC
  AC TO DC
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  220V TO 12V-1A
  220V TO 12V-1A
  مبدل کاهنده
  مبدل کاهنده
  ۱۱۰,۲۵۰ تومان
  220V TO 5V 2A
  220V TO 5V 2A
  220V TO 5V
  ۲۲۰V TO ۵V
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  220V TO 5V 400MA
  220V TO 5V 400MA
  مبدل کاهنده ولتاژ
  مبدل کاهنده ولتاژ
  ۴۸,۳۰۰ تومان
  220V TO 5V 700MA
  220V TO 5V 700MA
  AC TO DC
  AC TO DC
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  220V TO 5V-2A
  220V TO 5V-2A
  مبدل کاهنده
  مبدل کاهنده
  ۱۰۲,۹۰۰ تومان
  28BYJ48 5V استپر موتور
  28BYJ48 5V استپر موتور
  MOTOR
  MOTOR
  ۷۷,۷۰۰ تومان
  2Cell 4A -Type C ماژول شارژر باتری
  2Cell 4A -Type C ماژول شارژر باتری
  2Cell
  ۲Cell
  ۷۰,۳۵۰ تومان
  2CELL ماژول شارژر باتری گرد
  2CELL ماژول شارژر باتری گرد
  2CELL BATTERY CHARGER MODULE
  ۲CELL BATTERY CHARGER MODULE
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  2Channel Level Converter
  2Channel Level Converter
  LEVEL CONVERTeR
  LEVEL CONVERTeR
  ۱۰,۵۰۰ تومان
  2S-A18 ماژول محافظ شارژ باتری 2سل
  2S-A18 ماژول محافظ شارژ باتری 2سل
  2S-A18
  ۲S-A۱۸
  ۳۶,۷۵۰ تومان
  2X100W ماژول آمپلی فایر
  2X100W ماژول آمپلی فایر
  XH-A132
  XH-A۱۳۲
  ۱,۸۱۶,۵۰۰ تومان
  2X100W ماژول آمپلی فایر بلوتوثی
  2X100W ماژول آمپلی فایر بلوتوثی
  XY-AP100H
  XY-AP۱۰۰H
  ۸۱۹,۰۰۰ تومان
   سنسورها و ماژول‌ها
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله