ماژول بیزر
  ماژول بیزر
  BBEZER
  BBEZER
  ۱۹,۵۰۰ تومان
   ماژول جوی استیک
  ماژول جوی استیک
  JJOY
  JJOY
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  1000W ماژول کوره القایی
  1000W ماژول کوره القایی
  KOR
  KOR
  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
  120W-Z V S ماژول کوره القایی
  120W-Z V S ماژول کوره القایی
  ZVTKOR
  ZVTKOR
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  5.5mm ماژول جک پاور
  5.5mm ماژول جک پاور
  ARD U
  ARD U
  ۱۴,۸۰۰ تومان
  5mw Laser Sensor
  5mw Laser Sensor
  LASER
  LASER
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  5MW RED لیزر ضربدر
  5MW RED لیزر ضربدر
  549699
  ۵۴۹۶۹۹
  ۰۰ تومان
  Access Control RFID M6
  Access Control RFID M6
  WERSTM
  WERSTM
  ۹۶۰,۰۰۰ تومان
  AD620 ماژول تقویت سیگنال
  AD620 ماژول تقویت سیگنال
  52496896
  ۵۲۴۹۶۸۹۶
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  AD9833 ماژول سیگنال ژنراتور
  AD9833 ماژول سیگنال ژنراتور
  534684786
  ۵۳۴۶۸۴۷۸۶
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان
  AUX ماژول جک
  AUX ماژول جک
  AUX
  AUX
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  DSO138 اسیلوسکوپ دیجیتالی
  DSO138 اسیلوسکوپ دیجیتالی
  OSCOP
  OSCOP
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  GY30 سنسور سنجش شدت نور
  GY30 سنسور سنجش شدت نور
  GY30
  GY۳۰
  ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  HC-020K ماژول انکودر نوری
  HC-020K ماژول انکودر نوری
  6574867
  ۶۵۷۴۸۶۷
  ۵۹,۰۰۰ تومان
  ISD1820 ماژول ضبط وپخش صدا
  ISD1820 ماژول ضبط وپخش صدا
  ISD1820
  ISD۱۸۲۰
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  JOYSTICK V/1 ARDUINO ماژول پنج دکمه
  JOYSTICK V/1 ARDUINO ماژول پنج دکمه
  4564231
  ۴۵۶۴۲۳۱
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  KY-003 ماژول سنسور اثر هال
  KY-003 ماژول سنسور اثر هال
  64596789
  ۶۴۵۹۶۷۸۹
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  KY-008 ماژول لیزر
  KY-008 ماژول لیزر
  65694
  ۶۵۶۹۴
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  LM386 ماژول
  LM386 ماژول
  64678
  ۶۴۶۷۸
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  MAX4466 ماژول میکروفن خازنی
  MAX4466 ماژول میکروفن خازنی
  15433
  ۱۵۴۳۳
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  MAX9814 ماژول میکروفن خازنی
  MAX9814 ماژول میکروفن خازنی
  102231
  ۱۰۲۲۳۱
  ۹۷,۵۰۰ تومان
  MT8870 ماژول
  MT8870 ماژول
  MT8870
  MT۸۸۷۰
  ۴۱,۰۰۰ تومان
  PD-LSSLRLMP سولار هوشمند
  PD-LSSLRLMP سولار هوشمند
  44574
  ۴۴۵۷۴
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  Piezo 25mm
  Piezo 25mm
  PIZOO
  PIZOO
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  Piezo 30mm
  Piezo 30mm
  5456796
  ۵۴۵۶۷۹۶
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  STM32F103C8T6 هدر برد
  STM32F103C8T6 هدر برد
  15403
  ۱۵۴۰۳
  ۲۱۸,۰۰۰ تومان
  STM32F103C8T6 هدربرد بزرگ
  STM32F103C8T6 هدربرد بزرگ
  549897
  ۵۴۹۸۹۷
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  T4 تستر قطعات الکترونیکی
  T4 تستر قطعات الکترونیکی
  TESTD
  TESTD
  ۴۱۹,۰۰۰ تومان
  T7 تستر قطعات الکترونیکی
  T7 تستر قطعات الکترونیکی
  34568
  ۳۴۵۶۸
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  TTP223 ماژول تاچ سنسور قرمز
  TTP223 ماژول تاچ سنسور قرمز
  TACV
  TACV
  ۴,۰۰۰ تومان
  YF-S201 سنسور جریان آب
  YF-S201 سنسور جریان آب
  FLOO
  FLOO
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان
  اپتو کانتر فلت دار
  اپتو کانتر فلت دار
  5296
  ۵۲۹۶
  ۱۱,۵۰۰ تومان
  لیزر نقطه ای قابدار
  لیزر نقطه ای قابدار
  66599
  ۶۶۵۹۹
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ماژول بخار آب سرد فلزی
  ماژول بخار آب سرد فلزی
  BOKHAR
  BOKHAR
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ماژول تاچ سنسور آبی
  ماژول تاچ سنسور آبی
  TACH444
  TACH۴۴۴
  ۹,۰۰۰ تومان
  ماژول تشخیص فرامین صوتی
  ماژول تشخیص فرامین صوتی
  649479
  ۶۴۹۴۷۹
  ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
   سایر ماژول ها
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله