دیود شاتکی MUR460

دیود شاتکی یا دیود شاتکی مانع (Schottky Barrier diode) یک قطعه ی الکترونیکی است که به طور وسیعی در کاربردهای فرکانس رادیویی به عنوان میکسر یا دیود آشکارساز استفاده می شود. همچنین این دیود در کاربردهای قدرت به دلیل افت ولتاژ پایینی که دارد، به عنوان یکسوساز استفاده می شود زیرا تلفات توان کمتری نسبت به دیودهای PN پیوندی عادی دارند.

کاربرد دیود شاتکی

 

دیود شاتکی در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار می گیرند که سایر دیودها نمی تواند به خوبی دیود شاتکی عمل کنند. خواص منحصر به فردی که دارند باعث شده است در تعدادی از کاربردهای خاص مورد استفاده قرار گیرند که سایر دیودها نمی توانند عملکرد مطلوبی ارائه کنند. به طور خاص دیودهای شاتکی در کاربردهای زیر استفاده می شوند:

 

- میکسر RF و دیود آشکار ساز

 

دیود شاتکی به دلیل سرعت سوئیچینگ و ظرفیت فرکانسی بالایی که دارد، در کاربردهای فرکانس رادیویی استفاده های زیادی دارد. از این منظر که در میکسرهای حلقوی با عملکرد بالا مورد استفاده قرار می گیرند، همچنین به دلیل ولتاژ راه اندازی پائین، ظرفیت فرکانسی بالا و ظرفیت خازنی پائینی که دارند جهت استفاده در آشکارسازهای RF مناسب هستند.

 

- یکسو ساز قدرت

 

دیودهای شاتکی همچنین در کاربردهای با توان بالا به عنوان یکسوساز مورد استفاده قرار می گیرند. چگالی جریان بالای آن ها و افت ولتاژ پائینی که دارند به این معنی است که نسبت به دیودهای PN پیوندی عادی توان کمتری هدر می دهند. این افزایش راندمان باعث می شود حرارت کمتری ایجاد شده و هنگام طراحی تهویه ی حرارتی کوچکتری را می توان در نظر گرفت.

خیر
بله