کانکتور چیست؟

کانکتور به اتصالاتی میگویند که کابل را به تجهیزات دیگر متصل میکنند.

کانکتور ها بر اساس سایز و نوع کابلی که بر روی آن مونتاز میشوند تقسیم بندی میشوند.

فاکتور های فرکانس عبوری، توان و VSWR از عوامل مهم انتخاب در آنها میباشد.

در تجهیزات تقویت آنتن موبایل معمولا از کانکتور های NType استفاده میشود.

روش مونتاژ و نصب برروی کابل در کاتالوگ این محصول درج شده است.

دقت داشته باشید که اتصال صحیح و مونتاژ درست آنها بسیار مهم است و در ایجاد یک اتصال صحیح و بدون برگشتی اهمیت ویژه ای دارد.

خیر
بله