ساحلی اسرار آمیزی به نام "کاسپ" در انگلستان با موج های سینوسی

۱۳۹۷ یکشنبه ۱ مهر در ساعت ۰۵:۱۶ ب.ظ

در سواحل dorset انگلستان شکلهای اسرار آمیزی از امواج پدید می آید که به کاس‍‍‍‍پ ساحلی معروف هستند.دلیل اسرار آمیز بودنشان به شکلشان بر میگردد که دانشمندان هنوز علت خاصی برای این پدیده نیافته اند.
کاسپ ساحلی (beach casp) که به قله های ساحلی نیز معروفند اغلب در طوفان یا بعد از طوفان شکل میگیرند و از این جهت غیر طبیعی هستند که اشکالی منظم و فاصله ای یکنواخت دارند.
دو. نظریه غالب در مورد الگوی تشکیل این بدیده شگفت انگیز وجود دارد.اولین نظریه  که “لبه استاده” نام دارد که شامل تعاملات بین موج های معمولی نزدیک به ساحل و موجهای لبه که عمود بر ساحل هستند میشود.تعامل بین این امواج در فاصله های منظم  نقاطی را ایجاد میکندکه بعلت برخورد موجها با شدت متفاوت  عجیب بنظر میرسد.
نظریه دوم  نظریه خود سازمان یافته است که میگوید کاسپ ها در نتیجه امواج و جریان های منظم و فعل و انفعالات شن و ماسه ها در طول زمان که حلقه های بازخورد را ایجاد میکند ُتشکیل میشود.
البته این پدیده فقط منحصر به یک ساحل نیست و در چندین نقطه از جهان از جمله : (( ساحل ژوراسیک انگلستان , خلیج Ringsted دورست انگلستان , ساحل Palomiran نقطه ریس امریکا ,)) مشاهده میشود که تصاویر در متن خبر آمده.
اخطار
خیر
بله