این ماژول با دریافت ارزی الکتریکی  شروع به جلب  گرمای محیط  از یک سمت و دفع گرما از ضلع دیگر خود خواهد نمود. نام لاتین آنPeltier Plate Module   ماژول  پلتیر  پلیتو در بازار به نان المان سرد کننده  شناخته می شود.

ماژول سرد کننده TEC 1-12715  قابل کاربرد در ساخت یخچال مسافرتی در خودرو ، خنک نمودن قطعات و پروسسورهایی که به روش هایی معمول قادر به خنک سازس نمی باشیم.