ولت متر پنلی DC قرمز 0.36 اینچ 3 سیم 0-100 ولت
VOLTPANL