قلم جوهری گرافیتی رسانا 6ml مناسب برای ساخت مدارهای کاغذی
GHALAMRESANA