قلع 100 گرمی قطر0.8 میلی متر تایوانی برند SKY7
GHALSK