جهت راه اندازی موتورهای پله ای از این درایور استفاده می شود . این درایور مبتنی بر آیسی TB6600 متعلق به توشیبا ساخته شده است. و قابلیت راه اندازی استپ موتور ها در مد "میکرو استپ" را دارد. در درایو میکرو استپ تعیین زاویه ی هر گام مقدور می باشد.

ویژگی ها:

  • ولتاژ تغذیه:9 تا 42 ولت DC
  • حداکثر جریان خروجی: 4 آمپر
  • راه اندازی موتورهای 2 فاز و 4 فاز
  • ایزولاسیون نوری برای ورودی های سیگنال
  • دارای حفاظت های حرارتی و اضافه جریان


کاربرد:
راه اندازی استپ موتورهای 2 فاز یا 4 فاز در صنایع ، دستگاه های CNC  و ...
 

Description

HY-DIV268N-5A is is a PWM chopper-type single-chip bipolar sinusoidal micro-step stepping motor driver. 2-phase bipolar-type stepping motor can be driven by only clock signal with low vibration and high efficiency. Suitable for drive Two-phase stepping motor dynamic voltage 12V to 48V, the maximum drive current is less than 5A and having outer diameter of 35 to 86 mm.

This drive uses the current loop subdivision control, the motor torque ripple is very small, low-speed running is very smooth. High-speed torque is much higher than other two-phase drives, high positioning accuracy. Widely used in the engraving machines, CNC machine tools, packaging machinery and other high resolution requirements on the device. NEMA17, NEMA23, NEMA24 and NEMA34 stepper motors work perfectly with this HY-DIV268N-5A Stepper Driver.

.

Features
        PWM constant current drive single-chip bipolar sinusoidal micro-step stepping motor driver
        Selectable excitation mode (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, and 1/16 step)
        Single power supply
        Average current control (in 8 steps from 0.2A to 5A), two-phase sinusoidal current drive output
        DC 12 ~ 42V Single power supply operation
        Optically isolated inputs
        Over voltage, under-voltage, over-current, and short-circuit protection
        High starting speed
        High-speed torque
        Black Rugged Plastic Enclosure and Large Black Aluminium Heat Sink
        Mounting Holes on Heat Sink for Mounting the Drive in Machine Panels
Technical Specifications
       Input voltage DC 8 ~ 50V input (Operating Voltage: 12V – 42V)
       The input current of 1 to 5 amps
       Output current:
       IOUT= 5.0 A (absolute maximum ratings, peak, within 100ms)
       IOUT= 4.5 A (operating range, maximal value)
       Operating Temperature: -10 to 45 ℃
       Storage temperature: -40 ℃ to 70 ℃
       Weight 200 grams
       

PIN #

PIN NAME

DESCRIPTION

1

DIR-

Direction Input Cathode of Optoisolator

2

DIR+

Direction Input Anode of Optoisolator

3

PUL-

Pulse Input Cathode of Optoisolator

4

PUL+

Pulse Input Anode of Optoisolator

5

EN-

Enable Input Cathode of Optoisolator

6

EN+

Enable Input Anode of Optoisolator

7

A+

Stepper Motor Output Winding A Positive

8

A-

Stepper Motor Output Winding A Negative

9

B+

Stepper Motor Output Winding B Positive

10

B-

Stepper Motor Output Winding B Negative

11

DC-

Power Supply Input Negative / 0V

12

DC+

Power Supply Input Positive /12V to +42V (Operating Voltage)