برد توسعه 40 پین رزبری پای T-Cobbler

با استفاده از کابل ریبون فلت میتوانید 40 پین GPIO برد رزبری پای را به برد توسعه  40 پین   T-Cobblerمتصل کنید و مدار مورد نظر خود را با واسطه برد  T-Cobbler  توسط رزبری پای کنترل کنید.وجود شماره بندی روی پایه های برد توسعه اشتباهات احتمالی در اتصال به رزبری را از بین میبرد وموجب سهولت و سرعت میشود.

 • اطلاعات عمومی
  ابعاد فیبر 7*6 سانتی متر
  اطلاعات تخصصی
  تغذیه 3.3 تا 55 ولت
  تعداد پایه ها 40 پایه GPIO
  کاربرد گسترش پینهای GPIO رزبری