اطلاعات عمومی
ابعاد فیبر 60*58 میلیمتر
اطلاعات تخصصی
تغذیه 5 ولت
تعداد پایه ها 40 پایه GPIO
کاربرد مناسب برای استفاده شخصی